kjuuti

Home / #johtaminen / Salatiede nimeltä strategia

Salatiede nimeltä strategia

     

Strategialle löytyy mieletön määrä erilaisia määritelmiä. Asiasta on tehty niin monimutkaista ja salamyhkäistä, että jo pelkän strategia-sanan ja -käsitteen tutkimiseenkin tarvitaan omia tutkijaryhmiä.

Strategiaa voisi kuvailla nykyisin hyvinkin kaksijakoiseksi. Ennen strategialla tarkoitettiin niitä suunnitelmia, joita yritysjohto tulevaisuus silmälläpitäen suunnitteli ja teki. Strategia-sanan alkuperän mukaan siis suurta sotasuunnitelmaa, jolloin strategia on määrättyjen suunnitteluprosessien lopputulos. Mutta nykyisin strategialla saatetaan tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja, jotka liittyvät yrityksen tulevaisuuden menestymiseen. Näiden kahden koulukunnan välinen tasapainon etsiminen on kesken vielä monessa organisaatiossa.

Viime aikoina strategia on kokenut ainakin kaksi olennaista muutosta:

1. Strategian luomisen lisäksi käsitteeseen lisättiin strategian toteuttaminen. Enää ei riittänyt, että strategia oli analyyttinen harjoitus, jonka lopputuloksena syntyi mappi kirjahyllylle.

2. Verkostoyhteiskunnassa yritysten strategiat linkittyvät toisiinsa. Ei ole enää yhtä strategiaa, ne ovat muuttuneet strategioiden verkoiksi. Strategiaekosysteemeiksi, joissa yrityksen valitsemaan strategiaan vaikuttaa niin asiakkaiden, alihankkijoiden kuin sidosryhmienkin strategiat.

strategia_shakki

Strategian perimmäiseen olemukseen kuuluu myös tarkastelu siitä, muokkaako johtaja strategiaa vai strategia johtajaa.

Yleisesti johtajat luovat strategian, mutta voisiko se olla toisin? #johtaminen #strategia Klikkaa ja Twiittaa

Pystyisikö olemaan mahdollista, että strategia tekee johtajan? Voisiko strategia muokata johtajasta esiin roolin, joka oikeuttaa strategian saavuttamiseen tarvittavat keinot?

Tätä näkemystä vahvistaa muutama seikka:

– Epävarmoissa oloissa strategiaan tukeutuvan johtajan päätökset tuntuvat rationaalisilta.

– Strategia oikeuttaa johdon vallankäytön ja päätöksenteon.

– Strategia luo johdolle eräänlaisen turvaverkon ja suojamuurin, jossa on turvallista olla.

– Strategian avulla johtaja voi osoittaa rationaalisuuttaan myös sidosryhmille.

– Strategia luokittelee organisaation jäseniä tiettyihin lokeroihin. Tämä voi pönkittää johtajan identiteettiä.

Mitä #strategia siis on? Klikkaa ja Twiittaa

Onhan niitä määritelmiä olemassa. Ensimmäinen puhuu voimavarojen jaosta, toinen johdon toimintasuunnitelmasta, kolmas sotasuunnitelmasta. Tunnetuimpia määritelmiä lienevät Mintzbergin strategiamääritelmät.

Yksinkertaisin määritelmä mielestäni kuitenkin on: Nykyhetkessä tehtävät päätökset, joilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden menestyminen.

Strategia_go

Kaiken kaikkiaan strategia on kohtuullisen vahva johtamisteoria, jota käytetään niin hyvässä kuin pahassa. Se, onko joku yrityksen tekemä päätös strateginen, voidaan testata esimerkiksi seuraavilla kahdella kysymyksellä:

1. Mitä uusia tuotteita, ympäristömuutoksia, investointeja tai organisaatiomuutoksia tehdään?

2. Mitä vanhoja tuotteita, toimintoja tai yksiköitä lakkautetaan?

Vastaavasti strategian toimivuuden pikatestiksi voidaan käyttää seuraavia kysymysiä:

1. Onko ihmisillä yhteinen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää toiminnassa?

2. Voiko käytössä olevan strategian kuka tahansa muistaa ja vielä sisäistää?

3. Tulkitaanko strategiassa käytetyt sanat samalla tavalla?

 

Väitän, että liian monessa yrityksessä strategiasta on tehty salatiedettä, jonka taakse voidaan naamioida lähes kaikki johtamistoiminta. Johtuuko tämä itse strategiakäsitteen monimuotoisuudesta vai osaamattomuudesta yksinkertaistaa asioita?

Osataanko teillä yksinkertaistaa strategia sekä viestittää strategian ja jokapäiväisen toiminnan välinen yhteys?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

>> <<